SZINTETIZÁTOR SZAKVZSGAKÖVETELMÉNY

Nyomtatható változat

A vizsgázónak a választott műfajnak megfelelően magával kell hoznia a saját maga által 100 számból összeállított repertoárját magyar és külföldi szerzők műveiből, továbbá a dalokról a vizsgabizottság részére egy címlistát kell leadni. Magával kell hozni a személyi igazolványát, és az esetleg már meglévő működési engedélyét.

A szintetizátor hangszeresek kategória nélküli szakvizsgát tehetnek. (Amennyiben énekelnek és megfelelnek a követelménynek, úgy kérhetik annak a bizonyítványba történő bejegyzését is.)

GYAKORLATI VIZSGA:

A vizsgázó előad két (különböző ritmusú ill. stílusú) saját maga által választott számot, majd a bizottság által választott dalokat (a vizsgázó repertoárjából). Amennyiben énekel is, úgy természetesen legalább az egyik dalt már így adja elő.

A vizsgázó részére erősítőt és a mikrofont biztosítjuk, de joga van saját erősítő berendezést használnia. Továbbá hozhat magával "segítő" zenész kollégákat , vagy egyéb zenei alapot is alkalmazhat, azonban az nem pótolhatja a vizsgázó hangszertudását, ill. vizsgakötelezettségét. Szintetizátort, és a hozzátartozó trafót ill. kábelt a vizsgázónak kell magával hoznia.

ELMÉLETI VIZSGA:

Zenei hangok elnevezése, és elhelyezkedése az "ötvonalrendszeren"
Hangjegyek (szünetjelek) értékei (egésztől a nyolcadokig)
Leggyakoribb dinamikai és tempó jelzések, rövidítések és kifejezések.
Legegyszerűbb hangközök "oktáv" terjedelemig.

Legfontosabb dúr és moll skálák ismerete 4# - 4b-előjegyzésig. Akkordok ismerete : dúr, moll, szeptimig.

A vizsgabizottság a vizsgázó zenei (ének) produkcióját, (előadókészségét) elméleti felkészültségét valamint műsora összeállítását veszi figyelembe.

A vizsgázó miután elektromos berendezéssel dolgozik "Munkavédelmi tájékoztatót" kap, melynek árvételét, ill. annak magára nézve kötelező betartását aláírásával igazolja.

OSZK - IGAZGATÓSÁG

vissza