ÉNEKESEK SZAKVIZSGAKÖVETELMÉNYEI

TÁNCDAL - MUSICAL - POP - ROCK SANZON - MAGYARNÓTA - OPERETT - NÉPDAL (Virágének)

Nyomtatható változat

A vizsgázónak a választott műfajnak megfelelően magával kell hoznia a saját maga által 60 számból összeállított repertoárját magyar, és külföldi szerzők műveiből ( megfelelő hangnemben írt kottáival ) továbbá a dalokról a vizsgabizottság részére egy címlistát kell leadni. Magával kell hoznia a személyi igazolványát, esetleg már meglévő működési engedélyét.

Az énekesek vizsgázhatnak: A - B - C - kategóriára, továbbá kategória nélküli szakvizsgát tehetnek (pl: mint zenekari énekes)

GYAKORLATI VIZSGA: (minden kategóriában)

A vizsgázó előad két ( különböző ritmusú ill. stílusú ) saját maga által választott számot, majd a bizottság által választott dalokat (a vizsgázó repertoárjából).

A vizsgázó zongora-kíséretét (erősítőt és a mikrofont) biztosítjuk, de joga van saját kísérőt (zenekart) vagy egyéb zenei alapot magával hoznia. (A kottaanyag azonban minden esetben kötelező!)

ELMÉLETI VIZSGA:

" A " kategória: Nemzetközi jelzések, rövidítések és kifejezések. Skálatan: 5# - 5b-ig
Hangköztan "oktáv" terjedelemig.

" B " kategória: Nemzetközi jelzések, rövidítések és kifejezések: Skálatan: 4# - 4b-ig
Hangköztan "oktáv " terjedelemig.

,. C " kategória ( zenekari énekes ) Nemzetkőzi jelzések, rövidítések és kifejezések. Skálatan: 3# - 3b-ig.
Hangköztan "oktáv" terjedelemig.

A vizsgabizottság a vizsgázó hangi adottságát, előadókészségét, (színpadi mozgását), elméleti felkészültségét valamint műsora összeállítását veszi figyelembe.

A vizsgázó miután elektromos berendezéssel dolgozik "Munkavédelmi tájékoztatót" kap, melynek átvételét, ill. annak magára nézve kötelező betartását aláírásával igazolja.

OSZK - IGAZGATÓSÁG

vissza